Jury

Zwycięzcy i przedstawiciele jury 2017, fot. Hans Scherhaufer

Skład jury XXIV konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021:
Jurorzy - eksperci

Dziennikarze polscy

Alicja Rucińska
Piotr Stasiak
Marcin Torz
Dorota Zyń-Horbaczewska

Dziennikarze niemieccy
Marcus Bensemann
Michael Elgaß
Bogna Koreng
Uwe Rada


Jurorzy - przedstawiciele organizatorów

Polska:
Krzysztof Rak, w imieniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Paweł Kozłowski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Michał Nowakowski, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Gabriela Wiatr, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Niemcy:
Dagmar Reim, w imieniu ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Tobias Dürr, Kancelaria Krajowa Brandenburgii
Lea Mock, Kancelaria Krajowa Saksonii
Andreas Timm, Kancelaria Krajowa Meklemburgii-Pomorza Przedniego