Marcus Bensemann

Marcus Bensemann

Marcus Bensemann urodził się w 1966 roku w Dannenbergu nad Elbą. Dorastał w Lüchow w Dolnej Saksonii nieopodal byłej granicy NRD. W latach 1988-1993 studiował nauki polityczne, puublicystykę i historię najnowszą w Münster. Równolegle pracował w Elbe-Jeetzel-Zeitung w Lüchow, gdzie następnie był wolontariuszem i pracował jako redaktor. Po trzech latach w funkcji rzecznika prasowego miasta Lüneburg w 2000 roku przeszedł do BILD.de, gdzie pełnił funkcje kierownika działu Polityka i redaktora naczelnego. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym NDR.de.