Uwe Rada
redaktor taz

Uwe Rada

Uwe Rada, redaktor taz i autor książek o Polsce i Niemczech, został nominowany na jurora konkursu w kategorii Prasa przez kraj związkowy Brandenburgia. Uwe Rada oprócz pracy w taz zajmuje się Polską i tematyką „polskiego Berlina“ od 2001 roku, kiedy wydał książkę „Berliner Barbaren. Wie der Osten in den Westen kommt“. Po niej wydał kolejno w 2004 książkę o pograniczu polsko-niemieckim pod tytułem „Zwischenland“ i w 2005 monografię o Odrze jako rzece europejskiej. Ostatnio opublikował „Wrocław i Berlin. Historia wzajemnych oddziaływań“ (z Mateuszem Hartwichem) i „Zapomniana granica“ (z Dagmarą Jajeśniak-Quast). Od lat utrzymuje bliskie kontakty z Uniwersytetem Europejskim Viadrina i podwójnym miastem Frankfurtem nad Odrą i Słubicami, a także Szczecinem i Wrocławiem. W latach 2007 i 2008 dwukrotnie zajmował się jako juror tematami kultury Brandenburgii i trzykrotnie redagował rocznik Urzędu ds. Statystyki kraju związkowego Brandenburgia. W książce „Brandenbuch“, wspieranej przez Brandenburgię, pisze o tematach dotyczących Polski. Dla Bundeszentrale für politische Bildung objął online dossier pt. „Geschichte im Fluss“. Jako moderator działa także w Saksonii oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Uwe Rada mieszka w Berlinie, a od 2018 roku także w Schlaubetal. Fot. Marko Cerovac