Jerzy Baczyński, Keynote speaker, Redaktor Naczelny, Prezes Spółdzielni Pracy „Polityka”: Przemówienie podczas otwarcia IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Filharmonii Zielonogórskiej, 30 maja 2011

dr h.c. Fritz Pleitgen, Ambasador Polsko-Niemieckich Dni Mediów 2011, Prezes Zarządu Europejskiej Stolicy Kultury RUHR.2010: Uroczyste przemówienie podczas gali wręczenie XIV Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, 31 maja 2011

prof. Robert Leicht, b. redaktor naczelny tygodnika „Die Zeit“: Przemówienie inauguracyjne wygłoszone 31 maja 2011 w Zielonej Górze.