Chrabota zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na znaczenie prasy jakościowej w walce z dezinformacją. – Jakościowe media pokazały swoją siłę, a rządzący dostali komunikat o tym, jak ważny jest profesjonalny obieg komunikacyjny – stwierdził. Podkreślił przy tym, że prasa jest bardziej wiarygodną alternatywą dla informacji dostępnych w mediach społecznościowych.

Mimo pełnienia ważnej społecznie funkcji podczas pandemii prasa sama doświadcza kryzysu. Redaktor przestrzegł przed ryzykiem “zmasakrowania rynku prasowego”. – Wiele tradycyjnych tytułów pada – powiedział. Już teraz łączne straty wydawców wynoszą od 20% do 30% przychodu. – Najsłabiej na sytuację pandemiczną i kryzys dystrybucyjno-kolportażowy reaguje prasa lokalna – dodał. Stwierdził, że w związku z kryzysem jakościowe media potrzebują pomocy – nie tylko ze strony czytelników. – Rządzący zrozumieli, że muszą wprowadzić instrumenty pomocowe, dzięki którym prasa jakościowa przetrwa – postulował i zaapelował do Unii Europejskiej, by przemodelowała sposób realizacji pomocy publicznej dla prasy.

Chrabota wspomniał również o szansach rozwoju dla mediów tradycyjnych, które ulegają przyspieszonym procesom cyfryzacji. Zwrócił uwagę na ogromne zaangażowanie dziennikarzy, którzy musieli przejść na pracę zdalną i świetnie sobie z tym poradzili. Zmiana modelu pracy przyczyniła się do obniżenia kosztów redakcji. Naczelny “Rzeczpospolitej” stwierdził, że mimo strat prasa tworzy teraz dziedzictwo, które zostanie po doświadczeniu pandemii i pomoże jej lepiej funkcjonować w cyfrowym świecie.

Przemówienie Chraboty jest dostępne na stronie internetowej Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które w tym roku – w związku z epidemią – wyjątkowo odbywają się online.

Katarzyna Kowalewska
Patryk Szklarz