Magdalena Przedmojska
koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Polsko-Niemieckie Dni Mediów
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

tel. +48 (22) 338 62 73
Tel. +48 606 29 33 39
faks +48 (22) 338 62 01
e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl