Univ.-Prof. Dr. Oliver Janz

Univ.-Prof. Dr. Oliver Janz

Prof. dr Oliver Janz jest od kwietnia 2017 r. dziekanem wydziału nauk historycznych i kulturoznawstwa na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Pracował także jako profesor wizytujący w Niemieckim Instytucie Historycznym w Rzymie (od października 2010 do września 2011 r.), w semestrze letnim 2010 r. na Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii, a w semestrze letnim 2009 r. na Uniwersytecie w Trydencie we Włoszech. Od kwietnia 2007 r. jest profesorem historii najnowszej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, gdzie uprzednio był profesorem wizytującym w semestrze letnim 2006 i zimowym 2006/07 r. Od 2006 r. jest też współredaktorem serii publikacji książkowych Italien in der Moderne (Włochy w okresie nowoczesności), a od 2005 r. członkiem rady czasopisma specjalistycznego historii współczesnej Mondo Contemporaneo. W roku 2005 habilitował się na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim w dziedzinie nauk historycznych i kulturoznawstwa, przedstawiając rozprawę na temat włoskiego kultu poległych w I wojnie światowej. Asystent naukowy w latach 1995- 2002 na wydziale nauk historycznych Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Od 1993 do 1994 r. był pracownikiem naukowym Niemieckiego Muzeum Historycznego, a od 1992 do 1995 r. ośrodka porównawczej historii społecznej na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Od 1991 do 1992 pracował na wydziale historii Uniwersytetu w Bochum. Pracę doktorską na temat historii księży ewangelickich w Prusach w latach 1850-1914 przedstawił w 1991 r. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. W okresie od 1986 do 1989 r. był pracownikiem naukowym w stowarzyszeniu Komisja Historyczna w Berlinie, a od 1985 do 1987 r. wystawy Wissenschaften in Berlin (Nauka w Berlinie). W roku 1985 obronił pracę magisterską na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Studiował historię, filozofię i socjologię w Heidelbergu, Bielefeld i Berlinie w latach 1978 - 1985. Źródło zdjęcia: FU Berlin