Radosław Brodzik

Radosław Brodzik

Radosław Robert Brodzik, ur. 17.04.1977 r., wieloletni pracownik samorządowy i działacz społeczny. Polityk młodego pokolenia, łączący idee obrony pracowników z rynkową wolnością podmiotów gospodarczych. Wielki zwolennik Unii Europejskiej. Wykształcenie wyższe uzyskał na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Politologii w specjalizacji Marketing polityczny. Swoje zainteresowania działalnością społeczną, a zwłaszcza łączenie sportu z pomocą społeczną, realizuje mając również odbyte Studia Podyplomowe w Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu, z tytułem menedżera sportu. Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie zarządzania obiektami sportowymi oraz zasobami ludzkimi. Od grudnia 2017 roku jest Dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Wcześniej pełnił między innymi również funkcję Wicedyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie odpowiadał za wdrażanie projektów współfinasowanych z EFS, realizację polityk oraz komunikację. W swojej karierze zawodowej pracował w Korporacji teleinformatycznej, gdzie odpowiadał za kontakty biznesowe oraz sprzedaż produktów i usług. Znany jest ze swojej działalności społecznej. Jest członkiem takich stowarzyszeń jak: Stowarzyszenie My Zielonogórzanie, Zielona Góro Zacznij Biegać. Pełni również funkcję Wiceprezesa Fundacji Joanny Brodzik „Opiekun Serca”. Aktywny sportowiec. Organizator i współorganizator wielu wydarzeń sportowych w województwie lubuskim, miedzy innymi: Bieg Mikołajów, Bieg Jeża, Bieg Policz się z Cukrzycą w ramach WOŚP, Bieg Wagarowicza. W kręgu zainteresowań znajdują się procesy decyzyjne w polityce, neurolingwistyczne programowanie w biznesie, psychologia społeczna i jej oddziaływanie na handel. Radny Miasta Zielona Góra w kadencji 2010 – 2015.