Prof. Dr. Joachim Rogall

Prof. Dr. Joachim Rogall

Prof. dr Joachim Rogall rozpoczął pracę w Fundacji im. Roberta Boscha w Stuttgarcie w kwietniu 1996 r., od kwietnia 2013 r. był jej Dyrektorem Zarządzającym, a od 1 września 2017 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Historię wschodnioeuropejską, filologię słowiańską i germanistykę studiował na uniwersytetach w Moguncji, Poznaniu i Heidelbergu. W 1988 r. uzyskał tytuł doktora, habilitował się na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji w roku 2000. W latach 1988-1996 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Moguncji i Instytutu Herdera w Marburgu nad Lahną. Od 2003 roku jako profesor nadzwyczajny wykłada historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Heidelbergu.