Philip Fritz

Philip Fritz

Philipp Fritz jest korespondentem zagranicznym „Welt” i „Welt am Sonntag” od czerwca 2018 roku. Relacjonuje głównie z Polski, ale także z Ukrainy i krajów bałtyckich. Pracował jako wolontariusz w „Berliner Zeitung”, a następnie pracował jako niezależny dziennikarz dla „Taz”, „Die Zeit” i „Jüdische Allgemeine”. Do 2018 r. był redaktorem n-ost w Berlinie. Philipp Fritz studiował politologię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Bremie i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.