Oliver Schenk

Oliver Schenk

Oliver Schenk jest szefem Kancelarii Państwowej Saksonii oraz ministrem ds. federalnych i europejskich kraju związkowego Saksonia. Jako minister ds. europejskich odpowiada za Dział Polityki Europejskiej, do którego należy Departament Polityki Europejskich i Spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Państwowej Saksonii. Jego zadaniem jest uzgadnianie i realizacja polityki unijnej Saksonii. Departament zajmuje się przekrojowymi kwestiami polityki europejskiej, takimi jak transpozycja traktatu konstytucyjnego, polityka strukturalna i regionalna, budżet Unii Europejskiej, czy rozszerzanie UE. Oliver Schenk urodził się 14 sierpnia 1968 r. w Dachau. Jest żonaty, należy do Kościoła rzymskokatolickiego i wraz ze swoją rodziną mieszka w Dreźnie. Po maturze studiował ekonomię w Münster, a zdobywszy dyplom ekonomisty w 1994 r. rozpoczął swoją karierę zawodową w służbie cywilnej, początkowo w Ministerstwie Środowiska i Rozwoju Wsi kraju związkowego Saksonia. W 1999 r. przeszedł do Ministerstwa Finansów, gdzie najpierw pisał przemówienia, a następnie kierował biurem ministra finansów. W latach 2005-2009 Oliver Schenker pełnił funkcję dyrektora Działu Koordynacji Resortu oraz dyrektora Działu Planowania Politycznego, spraw federalnych i międzynarodowych w Kancelarii Państwowej Saksonii. Następnie przeszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Saksonia, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu ds. Modernizacji Administracji i IT. W roku 2010 Oliver Schenk przeprowadził się do Berlina, gdzie objął funkcję dyrektora regionalnego Biura Federalnego CDU w Niemczech. W latach 2014-2017 był dyrektorem Departamentu ds. Kwestii Zasadniczych oraz Telematyki w Federalnym Ministerstwie Zdrowia w Berlinie.