Dr. Anna Hofmann

Dr. Anna Hofmann

Dr Anna Hofmann jest dyrektorem programowym działu naukowo-badawczego hamburskiej fundacji ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Aktualnie głównym kierunkiem jej pracy jest problematyka badań metropolitalnych oraz badań nad migracją i transformacją, a w ich ramach szczególnie promowanie interdyscyplinarnej, międzynarodowej wymiany młodych naukowców. Zanim w 2008 roku podjęła pracę w fundacji ZEIT-Stiftung, kierowała przez pięć lat projektami fundacji Genshagen, realizując projekty konferencyjne o tematyce politycznej, gospodarczej i historycznej, a także niemiecko-francusko-polskie i niemiecko-polskie podróże studyjne dla dziennikarzy. Anna Hofmann studiowała ekonomię w Krakowie i Fryburgu, tytuł doktora politologii uzyskała na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jest współredaktorem kilku publikacji omawiających polityczne i społeczne wyzwania naszych czasów, m.in.: History Takes Place: Istanbul. Dynamics of Urban Change ( z Ayşe Öncü), Jovis Verlag, Berlin 2016; Deutsche und Polen. Erinnerung im Dialog (z Basilem Kerskim), fibre Verlag, Osnabrück 2006; Populismus in Europa – Krise der Demokratie? (z Rudolfem von Thaddenem), Wallstein Verlag, Getynga 2005. Fot. ZEIT-Stiftung Daviv Ausserhofer