dr Maciej Zathey

dr Maciej Zathey

Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Dolnośląskiego, powstałą z przekształcenia Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.