Dr Karol Franczak

Dr Karol Franczak

Dr Karol Franczak, socjolog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi badania i wykłada w dziedzinach socjologii, analizy dyskursu i badań nad mediami. Publikuje teksty na łamach czasopism naukowych oraz polskiej prasy społeczno-kulturalnej, w tym w „Odrze” i „Tygodniku Powszechnym”.