dr Andrzej Grajewski

dr Andrzej Grajewski

Andrzej Grajewski (ur. 1953) – zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu "Świat”. Doktor nauk politycznych, historyk. Od czerwca 1981 pracuje w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”. Autor wielu publikacji prasowych i 5 książek. Obszar specjalizacji: najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.