Christian Gesellmann

Christian Gesellmann

Urodzony w 1984 roku w Zwickau. Studia nauk politycznych, historii i germanistyki w Jenie i Perugii. Staż w chociebuskim dzienniku Freie Presse, następnie dwa i pół roku redaktor w tym tytule. Mieszka w Jenie, jest autorem niezależnym. Pisywał m.in. dla Tagesspiegel, Zeit, Süddeutsche Zeitung. Dziś jest „parytetowym Ossi” w niezależnym czasopiśmie internetowym "Krautreporter".