Rozpisano konkurs o XVIII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2015 – Ponowne ogłoszenie Nagrody „Dziennikarstwo na Pograniczu” – Termin zgłaszania prac: 10 stycznia 2015 r. – Dni Mediów 21 i 22 maja w Szczecinie.

Po raz osiemnasty ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską, która od grudnia 2013 r. nosi imię Tadeusza Mazowieckiego, w uznaniu dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989. Jak co roku organizatorzy czekają przede wszystkim na prace dziennikarskie, które poszerzają wiedzę o kraju sąsiada i przyczyniają się do lepszego wzajemnego zrozumienia się przez Polaków i Niemców.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w trzech kategoriach: Prasa, Radio i Telewizja, a wysokość każdej z nich wynosi 5000 euro. Kontynuowana będzie zapoczątkowana w roku 2013/2014 tradycja Nagrody „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wysokość tej nagrody to również 5000 euro. Laureatów XVIII edycji Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego poznamy podczas VIII Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 21-22 maja 2015 roku w Szczecinie. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy województwa – zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie – i trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, następująco określił charakter przyznawanej w 2015 roku Nagrody „Dziennikarstwo na Pograniczu”: „Będzie to Nagroda, która – zdaniem jury – najlepiej opisuje relacje polsko-niemieckie na pograniczu z punktu widzenia środowisk lokalnych. To praca, która może stać się inspiracją dla szeroko rozumianych środowisk zajmujących się stosunkami polsko-niemieckimi. Nagroda „Dziennikarstwo na Pograniczu” jest także szansą na docenienie dziennikarzy reprezentujących mniejsze redakcje, które z racji swego zasięgu i ograniczonych możliwości finansowych nie mogą się równać z redakcjami ogólnopolskich mediów, przez co często przegrywają w rywalizacji konkursowej, choć poruszane przez nich tematy nie są gorsze, mniej ciekawe czy mniej ważne”. Ufundowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nagroda zostanie przyznana przez jury za pracę nadesłaną do tegorocznej edycji konkursu.

Dziennikarze, stacje radiowe i telewizyjne oraz redakcje z Polski i Niemiec zgłaszać mogą prace opublikowane po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów w kategoriach Prasa, Radio i Telewizja, a także przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały. Termin zgłaszania prac upływa 10 stycznia 2015 roku. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku, od 2008 roku w ramach corocznych Polsko-Niemieckich Dni Mediów.

Warunki uczestnictwa oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl. Uczestnicy zgłaszający prace w kategorii Prasa mają wybór pomiędzy dwoma sposobami zgłaszania prac – tradycyjnie pocztą do biura w Warszawie (prace w języku polskim) i Dreźnie (prace w języku niemieckim) lub poprzez internetowy system rejestracji, do którego link znajduje się na stronie Nagrody.

Kontakt:

Magdalena Przedmojska

Koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Heidrun Müller

Biuro Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej

Kancelaria Wolnego Państwa Saksonii

Archivstraße 1, 01097 Drezno

tel.: +49 (351) 564 1332

faks: +49 (351) 564 1359

kom.: +49 177 246 5130

mail: dpjp@sk.sachsen.de