Nie tylko wielka polityka decyduje o tym, czy i jak ludzie potrafią stwarzać wspólnotę.

Zwycięzcy Friederike Witthuhn und Peter Schmidt, Premier Meklemburgii Manuela Schwesig

Nazwiska nominowanych w konkursie dziennikarzy znane były na blisko miesiąc przed uroczystym zakończeniem. Spośród ponad setki nadesłanych prac, nominację otrzymało trzydzieści materiałów. Kategorie, w których zostały ocenione to: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia/Online oraz Dziennikarstwo na Pograniczu. Ostatnią z nich ufundował kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie. Nagrodą w każdej kategorii było pięć tysięcy euro. Wręczenie wyróżnień odbyło się 6 czerwca w Klasztorze św. Katarzyny w Stralsundzie. Przyznawane są od 1989 roku, od pięciu lat pod imieniem Tadeusza Mazowieckiego. Organizatorzy chcą, żeby konkurs przyczynił się do szerzenia wiedzy o stosunkach polsko-niemieckich i do umacniania dialogu między sąsiadami.

Gościem specjalnym była premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig oraz nadburmistrz miasta Stralsund Alexander Badrow, który mówił o wzmacnianiu współpracy między Niemcami a Polakami. – Pokój między naszymi narodami jest tym, o co ciągle trzeba dbać i walczyć – stwierdził.

Podczas wystąpienia premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego powiedziała: – Przyznane nagrody symbolizują krytyczne spojrzenie na obie strony, ale także porozumienie landów i województw. Podczas wręczenia tego wyróżnienia ważne jest, by pokazać, że opowiadamy się za wspólnymi wartościami, które wywalczyli Europejczycy – mówiła. Premier podziękowała nominowanym za współudział w budowaniu porozumienia polsko-niemieckiego.

Laureatem w kategorii Prasa został Jacek Harłukowicz z „Gazety Wyborczej” za reportaż Jestem patriotą: Sieg heil!. Harłukowicz od lat piętnuje nazizm oraz ksenofobię i pokazuje, do czego prowadzi błędne rozumienie idei patriotyzmu. Laureat zadedykował nagrodę antyfaszystom, którzy dokumentują działania neonazistów i tym samym pilnują, by historia z czasów II wojny światowej się nie powtórzyła.

W kategorii Radio nagrodę otrzymał Jan Pallokat ze stacji, RBB-ARD-Warschau oraz RBB Inforadio za audycję pod tytułem Erzfeind oder Partner? Das zerrissene Deutschland-Bild der Polen. Opisuje ona stosunki polsko-niemieckie, także krytycznie, co pomaga zrozumieć dzisiejsze relacje między państwami.

W kategorii Telewizja nadesłano najwięcej materiałów dziennikarskich. Zwycięzcą został Ingo Dell ze stacji MDR Geschichte Dokumentationem und Osteuropa za reportaż Die Karawane der Pflegerinnen/Karawana Opiekunek. To materiał o opiece nad ludźmi w podeszłym wieku, którymi zajmują się polskie kobiety. Reportaż pokazuje, w jaki sposób na systemie pomocy osobom starszym zarabiają agencje opiekuńcze. Laureat podkreślił, że jego celem było zwrócenie uwagi na problem niskiego wynagrodzenia polskich opiekunek.

W tym roku po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii Multimedia/Online. Laureatką została Ewelina Karpińska-Morek z redakcji Interia/Fakty za tekst Z niej już jest Niemka. To historie dzieci uprowadzonych przez żołnierzy III Rzeczy podczas II wojny światowej. Laureatka w podziękowaniu podkreśliła wagę tematów społecznych w dzisiejszym świecie mediów.

Ostatnią kategorią, w której przyznano nagrodę, była Dziennikarstwo na Pograniczu. Wyróżnienie otrzymali Friederike Witthuhn oraz Peter Schmidt za materiał Land und Leute Pomerania – Deutsch-polnisches Grenzfest. Reportaż ukazuje realia życia w miejscu przenikania się dwóch kultur – we wsiach pogranicza polsko-niemieckiego.

Galę Finałową Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zakończyło przekazanie pałeczki organizacyjnej. W przyszłym roku kolejna edycja Dni Mediów odbędzie się po polskiej stronie – w województwie dolnośląskim.

Młoda Redakcja FWPN MIchał Kaproń i Paulina Padzik.