W roku 2014 upływa termin trzyletniej kadencji w jury Helgi Hirsch oraz Thomasa Rautenberga, członków niemieckiego jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

Podkreślić należy ogromne zaangażowanie i know how z jakim jurorzy pracowali w konkursie. Pozostałym członkom jury brakować będzie Ich dziennikarskiego profesjonalizmu i nieprzekupności.

W lecie 2014 r. powołani zostaną nowi niemieccy jurorzy w kategoriach Prasa i Radio.