25.000 euro do wygrania. W listopadzie 2019 start konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2020

Fot. Hans Scherhaufer

Termin publikacji / emisji prac w mediach: 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Termin zgłoszeń do konkursu: 20 stycznia 2020 r.

Historia i fundatorzy

Fundatorami nagrody od 1997 roku są trzy polskie województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie i trzy niemieckie kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Fundacja Roberta Boscha wspierała Nagrodę w latach 2007-2019.

Kategorie prac

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”.

Tematyka prac

Prace konkursowe powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju, przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury. Tematy mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu państw w Unii Europejskiej.

Do kategorii Multimedia zgłaszać można prace dziennikarskie, które powstały przy wykorzystaniu internetu, technologii cyfrowych oraz środowiska aplikacji. Warsztat, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają równe znaczenie. Poszukujemy prac w następujących formatach: multimedialny storytelling z tekstem, video, grafiką i/lub audio, (interaktywnych) reportaży, pogłębionych analiz, projektów dziennikarskich z użyciem danych, projektów medialnych, które w innowacyjny sposób angażują szeroką publiczność (np. dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych). Jury bierze pod uwagę jakość, zrozumiałość, wiarygodność, znaczenie oraz transparentny research.

Praca w kategoriiDziennikarstwo na Pograniczu” powinna dokumentować integrację, przemiany i nowe wyzwania codzienności na pograniczu i pochodzić z redakcji znajdującej się w jednym z regionów partnerskich – jednego z polskich województw (zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego) lub niemieckich krajów związkowych (Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Wolnego Państwa Saksonia).

Nagrody

Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro. Pula nagród to 25.000 euro. Nagrody zostaną wręczone 4 czerwca 2020 podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów we Frankfurcie nad Odrą. Gospodarzem wydarzenia będzie kraj związkowy Brandenburgia.

Laureaci Nagrody

Od czasu współorganizacji konkursu przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej zgłosiło się do niego ponad 1500 dziennikarzy z Polski i Niemiec. W roku 2019 do konkursu zgłoszono 115 prac, nominowano 27 z nich. Listę wszystkich nagrodzonych w dotychczasowych edycjach można znaleźć na stronie: www.dnimediow.org/kategoria-laureaci-w-latach-1997-2019,157.html

Informacje
Magdalena Przedmojska
koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 22 338 62 73
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
www.dnimediow.org
www.facebook.com/Polsko-Niemieckie-Dni-Mediow-Deutsch-Polnische-Medientage/


Frieda Pirnbaum
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-
Journalistenpreises
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
tel.: + 49 351 81609 48
f.pirnbaum@heimrich-hannot.de