133 PRACE W KONKURSIE O POLSKO-NIEMIECKĄ NAGRODĘ DZIENNIKARSKĄ IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO / SAVE THE DATE X POLSKO-NIEMIECKICH DNI MEDIÓW

W tegorocznym jubileuszowym konkursie o XX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego zgłoszono 133 prace: 48 z Polski i 85 z Niemiec. Tym samym w konkursie wystartowała znacznie większa liczba autorów niż w edycji 2016, kiedy o Nagrodę walczyło 116 prac. Tak samo jak w roku ubiegłym najsilniej reprezentowaną kategorią jest Prasa, do której zgłoszono 30 prac polskich i 25 prac niemieckich. Wręczenie jubileuszowej XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego w kategoriach Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu” już 31 maja 2017 roku w ramach X Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Gospodarzem tegorocznej konferencji będzie województwo lubuskie.

Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa – Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Już teraz zapraszamy do zarezerwowania w swoich kalendarzach terminu 31 maja – 1 czerwca 2017.

W tym czasie odbędą się w Województwie Lubuskim dziesiąte, jubileuszowe, Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Okrągłe urodziny skłaniają organizatorów do krytycznego podsumowania dotychczasowego programu merytorycznego, ale także do spojrzenia w przyszłość. Podczas konferencji pt. Nowa polityczna rzeczywistość – skutki dla stosunków polsko-niemieckich zaproszeni dziennikarze i politycy porozmawiają m.in. o wiarygodności dziennikarstwa i walce o nią, przedyskutują podobieństwa i różnice w krajobrazie i krytyce mediów w Polsce i Niemczech.

Warsztaty dotyczyć będą m.in. „Populizmu, migracji i czasów postprawdy”, polityki rządów i jej konsekwencji dla współpracy regionalnej obu państw, czy współpracy Polski i Niemiec w zakresie budowy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej.

Więcej informacji: dnimediow.org